blockchain 新聞 29.05.2018

日本看到 6 新嘅加密交換

日本 #8217 6 即將推出的加密平台正由東京證券交易所上市的上市公司發起。.

呢啲公司透露, 呢係佢地第一次做 cryptocurrency 交易平台的業務。.


Bithumb 交易所禁止交易 11 國家

韓國最大嘅 cryptocurrency 交易所之一, Bithumb, 宣布喺啲國家禁止數字資產交易, 包括北朝鲜, 伊朗, 伊拉克和斯里蘭卡, 連同其他七個地點.

呢啲國家畀非合作國家領土同列為高風險 (NCCT) 主動.


blockchain 新聞 29.05.2018

留言

您的電子郵件地址就唔會被發佈. 必填字段標記為 *