blockchain 新聞 28 1月 2018

係索證實其與審計師的關係已經結束

索, 美金掛鉤 cryptocurrency usdt 的發行人, 話, 佢同審計公司弗里德曼律師樓嘅關係已經結束.

弗里德曼在研究開係索嘅審計, 與 cryptocurrency 交換 bitfinex 有密切關係. 兩家公司嘅聲樂批評者聲稱, 係索有由稀薄的空氣中印出輔幣, 以推動匯率上比特幣的價格上漲。.

發言人同 #8217 嘅電子郵件語句語句讀取:
“我哋確認與弗里德曼的關係被解散… 冇先例可以指導進程, 也沒有任何衡量其成功的基準。”


泰國同 #8217 嘅第二大城市清邁看到第一個比特幣自動售貨機

喺泰國同 #8217, 比特幣自動售貨機係第一個它的同類, 第二大城市, 剛剛結束 1 全省萬人, 又 “地鐵” 清邁.

該機有一個觸摸屏, 並透過掃描 qr 碼操作 (大概係透過智能手機) 為接收比特幣錢包地址比特幣被送到. 機器上仲有指紋掃描儀.

它位於高檔和流行 “尼姆曼” 清邁地區. 咖啡館叫立方體 7 並且係一個大咖啡館與室內同室外位, 以及會議室. 店主話佢哋計劃喺不久嘅將來接受比特幣作為食物和飲料。, 將使他們加入 5 其他企業在城市接受比特幣根據 coinmap.org


黑客東京 cryptocurrency 交換, 以償還業主4亿2500万美元

基於東京的 cryptocurrency 交換 coincheck 公司喺禮拜日說, 它就返回約 46.3 億日元 ($425 百萬) 佢輸俾了黑客两天前嘅一個有史以來最大的盜竊數字貨幣.

兩個直接了解此事的消息人士說, 日本金融服務機構 (fsa) 發送通知嘅國家的大致 30 經營虛擬貨幣交易所的公司警告進一步可能的網絡攻擊, 督促他們加強安全.


blockchain 新聞 28 1月 2018


作者: 萨拉. 鲍尔


hashflare 體驗