ETF Blockchain đầu tiên của Canada chấp thuận của nhà quản lý

Ủy ban Chứng khoán Ontario đã phê duyệt blockchain quỹ giao dịch đầu tiên của Canada (ETF), mà được thiết lập để khởi động trên sàn chứng khoán Toronto vào tuần tới.

Danh mục đầu tư Harvest, một công ty quản lý đầu tư độc lập Canada, nộp các giấy tờ sơ bộ cho Blockchain Technologies ETF của nó trong tháng Giêng, tìm cách cung cấp các nhà đầu tư Canada với cơ hội để mua vào lĩnh vực công nghệ blockchain, theo Globe and Mail.

Quỹ sẽ đầu tư “trong chứng khoán vốn của tổ chức phát hành tiếp xúc, trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự phát triển và thực hiện các blockchain và công nghệ sổ kế toán phân phối,” một Portfolios tuyên bố Harvest nói. Công ty dự định cho ETF để theo dõi blockchain dự án công nghệ, mirroring Blockchain Technologies Index Harvest của nó.

Theo Globe and Mail, Hai công ty của Canada khác, Danh mục đầu tư First Trust Canada và Evolve Quỹ Group Inc, cũng đang tìm cách khởi động quỹ blockchain, và nộp bạch đầu tiên của họ với các nhà quản trong tuần này.


tác giả: Sara Bauer