'Ilo'i 'a e me'a 'e hoko 'apongipongi

Fili ha taha 'o e ngaahi fakatataa, Lomi'i 'i he mo lau 'i he laine 4 ko e ha 'e ho'o 'apongipongi…Sipinga

sipinga
*Fakamatala ne 'omi ta'e 'i ai ha tohi fakapapau