Blockchain News 28.05.2018

CheapAir CEO Jeff Klee: Tali 'a e Bitcoin ko e taha 'o e lelei taha ha ngaahi fili 'oku ’ ve fai

Na'e pehe 'e CheapAir CEO Jeff Klee tali Bitcoin ko e taha 'o e ngaahi fili 'i he lelei taha na'a ne ’ s faifaiange pea fai ki he'ene pisinisi.

Na'a ne pehe foki “Kuo ne faka'ata kitautolu ke tokoni'i 'a e kau fakatau mei he funga 'o e mamani… Tau vakai ki he tu'unga 'ulungaanga mahu'inga 'i he pa'anga faka'ilekitulonika… 'A e tu'unga 'ulungaanga mahu'inga 'a e Bitcoin pea 'oku lelei ia ki he mamani”

Tali U.S. makatu'unga puna aggregator CheapAir e cryptocurrency flagship talu mei he 2013, pea ne toki fakaha ia ’ s foki hono tali 'o e Litecoin.


Blockchain News 28.05.2018

Tuku ha tali

'E 'ikai pulusi ho'o tu'asila 'imeili. 'Oku faka'ilonga'i 'a e fakamatala 'oku fie ma'u *