ไม่ได้คนงานเหมืองทั้งหมดจะอยู่รอด Bitcoin ลดค่าใช้จ่าย

เท่าไหร่ควร bitcoin ค่าใช้จ่ายเพื่อการทำเหมืองแร่นั้นอีกครั้งจะกลายเป็นผลกำไร? A 70% ลดลงในราคาของ Bitcoin จาก

อ่านต่อไป »