ฉันเกือบจะสูญเสีย 200 Bitcoin ซื้อขายเดือนที่ผ่านมานี้

เรื่องราวที่ให้คำแนะนำโดย Reddit, ที่อยากจะยังไม่ระบุชื่อ. ดังนั้น, เรื่องยาวสั้น, ผมเริ่มการซื้อขายปีที่ผ่านมา,

อ่านต่อไป »