Master CFO: Kryptovaluta inköp öka våra kunders utgifter

Mastercard har sett en ökning av användningen delvis på grund av användare som köper kryptovaluta.

Betalningen nätverkets gränsöverskridande volymerna – ett mått på kundens utgifter utomlands – har stigit 22 procent hittills i år, drivs delvis av kunder att använda sina kort för att köpa digitala valutor, sade Chief Financial Officer Martina Hund-Mejean på torsdag. Högre utgifter för resor i Europa bidrog också, Hon sa.

"Bara för att klargöra, vi inte byta eller lösa kryptovaluta transaktioner över vårt nätverk,”Hund-Mejean sade i ett samtal med analytiker. ”Våra planer inte förutsätta denna typ av verksamhet kommer att fortsätta som vi har ingen siktlinje för hur kortinnehavare kommer visa cryptocurrencies i framtiden.”


Författare: Richard Abermann