किन कोइनबेस को Bitcoin नेटवर्क अधिक भार आरोप छ र कसरी काम SegWit ?

र धेरै कोइनबेस ईन्जिनियरहरु SegWit परिचय आवश्यक कसरी. फेब्रुअरी मा 5, को कोइनबेस Cryptocurrency विनिमय एक Tweet राखिएको,

पढाइ जारी राख्न »