Scientist.com एक blockchain आधारित डेटा प्रमाणिकरण मंच शुरू

वैज्ञानिक outsourced अनुसन्धान को लागि एउटा अनलाइन बजार, एक blockchain आधारित डेटा प्रमाणिकरण मंच शुरू भएको छ, कम्पनी सोमबार घोषणा. को

पढाइ जारी राख्न »