किन कोइनबेस को Bitcoin नेटवर्क अधिक भार आरोप छ र कसरी काम SegWit ?

र धेरै कोइनबेस ईन्जिनियरहरु SegWit परिचय आवश्यक कसरी. फेब्रुअरी मा 5, को कोइनबेस Cryptocurrency विनिमय एक Tweet राखिएको,

पढाइ जारी राख्न »

नयाँ प्रविधिहरू Bitcoin गरेको scalability समाधान गर्न आउँदैछन्

एएमपी अब योजनाहरु र नयाँ प्रविधिहरू Bitcoin गरेको scalability समस्या सम्बोधन गर्न प्रतिज्ञा गर्नुभएको एक असंख्य मिलती. The other options include

पढाइ जारी राख्न »