कसरी एक राखिएको आदेश संख्या को मामला मा एक cryptocurrency को दर को व्यवहार भविष्यवाणी गर्छ?

अनलाइन मुद्रा मा एक cryptocurrency खरीद वा बिक्री प्रक्रिया को प्रकृति कस्तो छ? Let us say

पढाइ जारी राख्न »