Калифорни мужийн хууль тогтоогчид Википедиа болон Blockchain тухай шинэ хуулийн төслийг танилцууллаа

Калифорни мужийн Улсын хууль тогтоогчид blockchain гэрээ хууль ёсны болгох шинэ хуулийн төслийг танилцуулж байна, гарын үсэг, болон гүйлгээ. үйлчилж Америкийн Хууль тогтоогчийн

үргэлжлүүлэн унших »