Fantaro ny zavatra hitranga rahampitso

Mifidiana iray amin'ireo sary, tsindrio ary vakio eo amin'ny tsipika faha-4 Inona no ho rahampitso…ohatra

ohatra
*Information raha toa tsy misy antoka