ຫຼາຍ​ກວ່າ 1200 ຂາຍວາລະສານໃນອົດສະຕາລີນໍາສະເຫນີບໍລິການຊື້ Bitcoin ເປັນວັນທີ່ 1 ມີນາ

ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ອົດສະຕຣາລີຈະສາມາດຊື້ Bitcoin ແລະ Ethereum ໃນຮ້ານຈາກຫຼາຍກ່ວາ 1,200 newsagents ໃນທົ່ວປະເທດ.

ສືບຕໍ່ການອ່ານ »