ນາຍຫນ້າປະກັນໄພ Marsh ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ IBM ໃນເວທີ Blockchain

Marsh, ເປັນຜູ້ນໍາລະດັບໂລກໃນ broke ຫຼັກການປະກັນໄພແລະຄວາມສ່ຽງວິທີແກ້ໄຂການຄຸ້ມຄອງ, ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ IBM, ສັນຍາວ່າດ້ວຍ, ແລະ ISN, ປະກາດໃນມື້ນີ້

ສືບຕໍ່ການອ່ານ »