ຂ່າວ Blockchain 07.09.2018

ສານສູງສຸດຂອງຈີນຮັບຮູ້ຫລັກຖານ blockchain ເປັນຕາມກົດຫມາຍຜູກມັດ Blockchain ສາມາດໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກກົດຫມາຍໃນການກວດສອບຫຼັກຖານໃນທາງດ້ານກົດຫມາຍ

ສືບຕໍ່ການອ່ານ »