ເຈົ້າຂອງບ້ານໃນທົ່ວອາເມລິກາກໍາລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຂາຍລ້ານໂດລາເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການ Bitcoin

ໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ, ການເພີ່ມຈໍານວນຂອງທີ່ແທ້ຈິງສະເຫນີຊັບໄດ້ເລີ່ມຮັບເອົາຫຼືການຮ້ອງຂໍ cryptocurrency ສໍາລັບການຊໍາລະເງິນ. Some

ສືບຕໍ່ການອ່ານ »