ເປັນຫຍັງ Coinbase ຖືກກ່າວຫາວ່າເກີນກວ່າເຄືອຂ່າຍ Bitcoin ແລະວິທີ SegWit ວຽກ ?

ແລະວິທີການວິສະວະກອນ Coinbase ຫຼາຍແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອແນະນໍາ SegWit. ໃນເດືອນກຸມພາ 5, ການແລກປ່ຽນ Coinbase cryptocurrency ໄວ້ທະວີຕ,

ສືບຕໍ່ການອ່ານ »