ແນວໃດບໍ່ຫນຶ່ງຄາດຄະເນພຶດຕິກໍາຂອງອັດຕາຂອງ cryptocurrency ໄດ້ໃນແງ່ຂອງການຈໍານວນຂອງຄໍາສັ່ງທີ່ຕັ້ງໄວ້?

ລັກສະນະຂອງຂະບວນການຂອງການຊື້ຫຼືຂາຍ cryptocurrency ໃນການແລກປ່ຽນອອນໄລນ໌ໄດ້ແມ່ນຫຍັງ? Let us say

ສືບຕໍ່ການອ່ານ »