Chache konnen sa ki pral rive demen

Chwazi youn nan foto yo, Sur Et li sou liy lan 4yèm sa ki pral demen ou…egzanp

egzanp
*Enfòmasyon yo bay san yo pa garanti