Gano abin da zai faru gobe

Zabi daya daga cikin hotuna, danna kuma karanta a kan 4th line abin da za ka gobe…misali

misali
*Bayani bayar ba tare da lamuni