શા માટે Coinbase વિકિપીડિયા નેટવર્ક ઓવરલોડિંગ આરોપ છે અને તે કેવી રીતે કામ કરે છે SegWit ?

અને કેટલા Coinbase ઇજનેરો SegWit રજૂ કરવા જરૂરી છે. ફેબ્રુઆરીના રોજ 5, Coinbase Cryptocurrency વિનિમય એક Tweet મૂકવામાં,

વાંચન ચાલુ રાખો »