શા માટે Coinbase વિકિપીડિયા નેટવર્ક ઓવરલોડિંગ આરોપ છે અને તે કેવી રીતે કામ કરે છે SegWit ?

અને કેટલા Coinbase ઇજનેરો SegWit રજૂ કરવા જરૂરી છે. ફેબ્રુઆરીના રોજ 5, Coinbase Cryptocurrency વિનિમય એક Tweet મૂકવામાં,

વાંચન ચાલુ રાખો »

ન્યૂ ટેકનોલોજીસ વિકિપીડિયા સુગમતા ઉકેલો પર આવી રહ્યા છે

AMP હવે યોજનાઓ અને નવી ટેકનોલોજી વિકિપીડિયા માપનીયતા સમસ્યા સંબોધવા માટે આશાસ્પદ અસંખ્ય જોડાય. The other options include

વાંચન ચાલુ રાખો »