Lorg a-mach dè a thachras a-màireach

Tagh aon de na dealbhan, briog air agus a leughadh air a '4mh loidhne dè bhios agad a-màireach…Example

mar eisimpleir
*Fiosrachadh air a sholarachadh gun barantas