CFO مسترکارت: خرید cryptocurrency به، باعث تقویت هزینه مشتری ما

مسترکارت افزایش مصرف دیده است تا حدودی به دلیل به کاربران خرید cryptocurrency به.

حجم مرزی شبکه پرداخت است – اندازه گیری هزینه های مشتری در خارج از کشور – افزایش یافته است 22 درصد در سال جاری تاکنون, تا حدودی با مشتریان با استفاده از کارت سوخت خود را به خرید ارزهای دیجیتال, رئیس امور مالی مارتینا Hund وجود-Mejean در پنجشنبه. هزینه های بالاتر در سفر در اروپا نیز کمک, او گفت.

"فقط به روشن, ما تغییر و یا حل و فصل معاملات cryptocurrency به بیش از شبکه ما,"Hund وجود-Mejean در یک تماس با گفته تحلیلگران. "برنامه های ما را این نوع از فعالیت توهم را ندارد ادامه خواهد داد به عنوان ما هیچ خط دید به عنوان چگونه دارندگان کارت خواهد ارز رمزنگاری در آینده را مشاهده کنند."


نویسنده: ریچارد Abermann