Οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε ολόκληρη την Αμερική προσπαθεί να πουλήσει εκατομμύρια σπίτια τους σε δολάρια για το Bitcoin

Κατά το παρελθόν έτος, ένας αυξανόμενος αριθμός των πραγματικών προσφορές ακινήτων έχουν αρχίσει την αποδοχή ή την αίτηση cryptocurrency για την πληρωμή. Μερικοί

Συνέχισε να διαβάζεις »