UPS ffeiliau patent i dderbyn Bitcoin am loceri

cawr llongau Byd-eang UPS yn edrych ar dderbyn Bitcoin drwy wasanaeth locer eitem-gyfnewid, filings patent newydd ei chyhoeddi yn dangos.

UPS yn llygadu system o fanciau locer a all fod ar ffurfiau digidol o dalu, yn ôl cais a ryddhawyd gan y U.S. Patent a Nod Masnach Swyddfa (USPTO) ar ddydd Iau. Yn ogystal â systemau talu traddodiadol, ffeilio patent yn rhestru Bitcoin fel arian posibl i dalu gyda.

Mae'r ffeilio yn amlinellu gwahanol ddulliau gan rentwyr all dalu am y locer, gan nodi yn benodol:

"Mewn enghraifft embodiments, efallai y bydd y banc chloer cynnwys pwynt-o-werthu (POS) system ar gyfer derbyn taliadau gan ddefnyddwyr ar ffurf: … Bitcoin; a / neu (5) unrhyw fath addas arall o dalu. "

Yn 2017, yn fwy na 20 filings patent a ryddhawyd gan y USPTO crybwyll Bitcoin fel system dalu posibl. Er bod y nifer wedi gostwng ychydig o 2016, yn fwy na 50 filings patent a gyhoeddwyd gan yr asiantaeth yn ystod y ddwy flynedd diwethaf yn adlewyrchu y llinell hon o feddwl.


Awdur: richard Abermann