Canada ETF Blockchain cyntaf a gymeradwywyd gan reoleiddwyr

Mae'r Comisiwn Gwarantau Ontario wedi cymeradwyo cronfa masnachu cyfnewid blockchain cyntaf Canada (ETF), sydd ar fin lansio ar y Gyfnewidfa Stoc Toronto yr wythnos nesaf.

portffolios cynhaeaf, cwmni rheoli buddsoddiadau Canada annibynnol, ffeilio y gwaith papur cychwynnol ar gyfer ei ETF Technolegau Blockchain ym mis Ionawr, ceisio darparu buddsoddwyr Canada cyfle i brynu i mewn i'r sector technoleg blockchain, yn ôl y Globe a Mail.

Bydd y gronfa yn buddsoddi “mewn gwarannau ecwiti o issuers agored, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol at ddatblygu a gweithredu blockchain a thechnolegau cyfriflyfr ddosbarthu,” Dywedodd datganiad Portffolios Cynhaeaf. Mae'r cwmni yn bwriadu i'r ETF i olrhain blockchain brosiectau technoleg, adlewyrchu ei Blockchain Mynegai Technolegau Cynhaeaf.

Yn ôl y Globe a Mail, dau gwmni o Ganada arall, Portffolios First Trust Canada a Evolve Group Inc. Cronfeydd, hefyd yn ceisio lansio cronfeydd blockchain, a ffeilio eu prosbectysau cyntaf gyda rheoleiddwyr yr wythnos hon.


Awdur: Sara Bauer