coinsource 正在部署比特幣 atm 機

coinsource 喺美國首都部署比特幣 atm 機.

美國的比特幣自動攞錢机嘅公眾需求繼續增長。. 嘅回應, 在一個據說成功嘅 q1 之後, Coinsource, 最大的比特幣 atm 網絡之一, 華盛頓部署緊二十台機器, D. C. 大都市區.

因此, 共 182 coinsource 機就系 18 美國.

留言

您的電子郵件地址就唔會被發佈. 必填字段標記為 *