Bộ trưởng Tài chính Hà Lan: Bitcoin đòi hỏi một thử nghiệm chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho Hà Lan, Olive Hoekstra, muốn làm cho vị trí Hà Lan rõ ràng về cryptocurrencies, trong vài tuần tới.

Hoekstra nói ‘suy nghĩ tập thể của chúng tôi’ đi theo hướng mà nó là mong muốn, nhưng điều đó đòi hỏi phải có một bài kiểm tra. Điều tương tự cũng áp dụng đối với khả năng của một lệnh cấm, Bộ trưởng cho biết.

Một số bữa tiệc tại nhà thấp hơn đòi hỏi các biện pháp chống lại cryptocurrency và ông hy vọng để có thể thông báo cho người nhà về kết quả phát hiện của mình, và thử nghiệm, trong vòng vài tuần tới.

Hoekstra đã ban hành một cảnh báo về Bitcoin: “Suy nghĩ trước khi bạn bắt đầu.”


tác giả: Richard Abermann