Coinsource đang triển khai ATM Bitcoin

Coinsource đang triển khai ATM Bitcoin ở thủ đô Mỹ.

nhu cầu công cộng cho các máy ATM Bitcoin tiếp tục phát triển tại Hoa Kỳ. Để đối phó, và sau một Q1 báo cáo thành công, Coinsource, một trong những mạng Bitcoin ATM lớn nhất, hiện đang triển khai hai mươi máy ở Washington, D.C. khu vực đô thị.

Kết quả là, Tổng cộng 182 Máy Coinsource sẽ được hoạt động trong 18 bang.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *