'Oku fakaava mai 'a e regulator 'o e ngaahi malu'i U.S.

Ko e regulator ngaahi malu'i 'o e U.S. “fakaava” ke fakama'opo'opo fetulolo 'o pa'anga faka'ilekitulonika

HA U.S. palani 'e regulator 'o e ngaahi malu'i 'i he kau fa'u lao kiate na'a ne ’ s ‘ fakaava’ ke fakama'opo'opo fetulolo ki he pa'anga faka'ilekitulonika. Ko 'eni 'a e fakamo'oni fekau'aki mo e fanongo fakamuimui taha 'i he U.S. ko e fakamaau'anga fetulolo 'i he ha pa'anga faka'ilekitulonika 'oku ui ko e “Pa'anga faka'ilekitulonika: Ko e fatongia hono tokanga'i 'o e U.S. Ngaahi malu'i mo fakafetongi tufakanga mo e U.S. Koloa kaha'u hono tufakanga.”

Talaange ki he ngaahi ma'u'anga tokoni Congressional Reuters fanongo 'oku makatu'unga ha fakamalohisino fact-finding tukutaha e tokanga e ngaahi malohi 'o e SEC mo e CFTC ke ne tokanga'i 'a e ngaahi fakafetongi cryptocurrency.


Tokotaha na'a ne fa'u: Sara Bauer


 

Tuku ha tali

'E 'ikai pulusi ho'o tu'asila 'imeili. 'Oku faka'ilonga'i 'a e fakamatala 'oku fie ma'u *