Tauhi 'o e ngaahi me'a fakapa'anga Netaleni: Na'e fie ma'u 'e Bitcoin ha sivi ke fakangofua

E tokoni 'a e ngaahi me'a fakapa'anga ki he Netaleni, Hoekstra 'o e Wopke, 'Oku fie ma'u ke 'ai e Netaleni faka'ata'ata 'a e tu'unga 'i he cryptocurrencies, 'i he ni'ihi tokosi'i ka hoko mai ha uike.

Hoekstra pehe 'e ‘ 'etau ngaahi fakakaukau fakalukufua’ 'i he malumalu 'o e fakahinohino ko ia, ko ha me'a lelei ia ke 'alu, ka 'oku fie ma'u ai ha sivi. Tatau ai pe 'oku 'aonga ki he malava ke ma'u 'a hono ta'ofi e ha, talaange 'e he faifekau.

Paati fakafiefia 'e ha fale ma'ulalo ange 'a e ngaahi fakafuofua'i hono fie ma'u 'a e cryptocurrency pea na'a ne 'amanaki 'e lava ke fakaha ki he fale 'o e ola 'o 'ene ngaahi me'a ne ma'u, pea ko e sivi, 'i he ngaahi uike si'i hono hoko.

Kuo tuku mai 'e he Hoekstra ha fakatokanga fekau'aki mo e Bitcoin: “Fakakaukau kimu'a pea ke kamata.”


Tokotaha na'a ne fa'u: Richard Abermann