Siamane ’ 'ikai s. 2 fakafetongi 'a e ngaahi palani ki he talateu 'o e App ko hono fetongi 'aki 'a e Crypto

E to'ukupu 'o e fintech 'o Siamane ’ 'oku fokotu'u 'a e fakafetongi na'e lahi taha fika ua s ke kamata'i ha cryptocurrency hono fetongi 'aki 'a e app kimui ange 'i he ta'u ni.

'E lava ke ma'u 'i Sepitema 'a e app mo he 'i he kamata'anga ke ne fai ha poupou fefakatau'aki ma'a e Bitcoin, Litecoin mo e cryptocurrencies lahi ange.

E app, ui 'a e Bison, te nau tau'ataina ke download e mo, 'o fakatatau ki hono na'e, ikuna 'a e ’ totongi fefakatau'aki 'i he kamata ke nau tokanga'i m. Ko e demoed e ha sipinga 'o e app lolotonga ha faka'ali'ali 'a e fefakatau'aki 'i he Stuttgart he uike ni.

Ko e 'uluaki telefoni to'oto'o crypto fefakatau'aki app 'aki ha tukufakaholo fakafetongi hono Back-Up ia 'a e app 'o e bison.

Fakaivi 'e he Boerse Situtikaati bisonapp.de

'E taha 'o e fakamatala

Tuku ha tali

'E 'ikai pulusi ho'o tu'asila 'imeili. 'Oku faka'ilonga'i 'a e fakamatala 'oku fie ma'u *