Abaut kiate kitautolu


Kapau 'oku 'i ai ha ngaahi fehu'i, Kataki 'o fetu'utaki mai hono faka'aonga'i 'o e fomu ki he fetu'utaki 'i lalo