నేను దాదాపు లాస్ట్ 200 ట్రేడింగ్ ఈ గత నెల వికీపీడియా

An instructive story by Reddit, ఎవరు అజ్ఞాతంగా ఉండటానికి కోరుకున్నాడు. కాబట్టి, పెద్ద కథ చిన్నగా, నేను వర్తకం ప్రారంభించింది ఒక సంవత్సరం క్రితం,

చదవడం కొనసాగించు »