තායිලන්තය මුදල් ඇමති: රජය cryptocurrency වෙළෙඳ තහනම් නැහැ

තායි රජයට cryptocurrency වෙළෙඳ තහනම් නැහැ, මුදල් ඇමති Apisak Tantivorawong පවසයි, නමුත් ඩිජිටල් මුදල් පාලනය කිරීම පිණිස අවශ්ය නියාමන රාමුව මාසයක් ඇතුළත වැඩි පැහැදිලි කරනු ඇත.

මෑත සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසු, නියාමකයන් අථත්ය මුදල් භාවිතය නැවැත්විය නොහැකි බවත් අදාළ ආයතන එකඟ නමුත් සුදුසු ආකාරයෙන් ඔවුන් විධිමත් කිරීම හා පාලනය කිරීම සිදු වනු ඇත, Mr Apisak ඊයේ පැවසීය “තායිලන්තය ගුවන්ගත 2018” අද තැපැල් මගින් සත්කාරකත්වය දරනු ලබන සම්මන්ත්රණයක්.

මහ බැංකුව, සුරැකුම් හා විනිමය කොමිසමේ, මුදල් අමාත්යාංශය සහ ඇන්ටි-මුදල් විශුද්ධිකරණය කාර්යාලය (Amlo) ඩිජිටල් මුදල් පාලනය කිරීමට හැකි පියවර සලකා පැවරුණු වැඩ මණ්ඩලයක් පිහිටුවීමට එකඟ වී ඇති.

මුදල් අමාත්යාංශයේ දී ඇති මූල වැඩ මණ්ඩලයක් ඉක්මනින් ඩිජිටල් කාසි සඳහා නියාමන බිම තබා පවසයි.

කිසිදු සම්මුතියක් හොඳම නියාමන ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ පවතින බැවිනි cryptocurrencies නියාමනය දුෂ්කරතා මතු, මූලාශ්රය සඳහන්.


කර්තෘ: රිචඩ් Abermann


 

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *