මගේ cryptocurrency කිරීමට සුපිරි පරිගණක භාවිතා කිරීම සඳහා අත්අඩංගුවට ගෙන රුසියානු න්යෂ්ටික විද්යාඥයින්

රුසියානු ආරක්ෂක නිලධාරීන් ගුප්තකේතිත-මුදල් බිම් බෝමිබ චෝදනා සඳහා ඉහල රහස් රුසියානු න්යෂ්ටික අවියක පහසුකම් වැඩ විද්යාඥයන් කිහිප පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

විද්යාඥයින් මගේ Bitcoins රුසියාව වඩාත් බලගතු සුපිරි පරිගණක වලින් එකක් භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කළ, මාධ්ය වාර්තා වේ.

Sarov ෆෙඩරල් න්යෂ්ටික මධ්යස්ථානය, බටහිර රුසියාවේ, තදින් ආරක්ෂා කිසිදු-man's-ඉඩම් වන අතර පවා, සෝවියට් සිතියම්වල සලකුණු නැත.

මෙම මධ්යස්ථානයේ මාධ්ය සේවාවක් බව: “ඊනියා පතල් ඇතුළු පෞද්ගලික කටයුතු සඳහා පරිගණක පහසුකම් භාවිතා කිරීමට unsanctioned උත්සාහයක් වී ඇත.”

ෆෙඩරල් න්යෂ්ටික මධ්යස්ථාන සුපිරි පරිගණකයේ ධාරිතාව කයිවාරු 1 petaflop, කට සමාන 1,000 තත්පරයට ගණනය කිරීම් ටි්රලියන.


කර්තෘ: සාරා බවර්


 

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *