ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੈਟ cryptocurrency ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੁਨੇਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ blockchain ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਰੀ »