തായ്ലൻഡ് രാജാവിന്റെ ധനമന്ത്രി: സർക്കാർ ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ച്യ് വ്യാപാരം നിരോധിക്കാൻ ചെയ്യും

തായ് സർക്കാർ ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ച്യ് വ്യാപാരം നിരോധിക്കാൻ ചെയ്യും, ധനമന്ത്രി അപിസക് തംതിവൊരവൊന്ഗ് പറയുന്നു, എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയുടെ ഭരിക്കാനുള്ള റെഗുലേറ്ററി ചട്ടക്കൂട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടും ചെയ്യും.

ഒരു സമീപകാല ചർച്ച ശേഷം, നിയന്ത്രണ വെർച്വൽ കറൻസിയുടെ ഉപയോഗം നിർത്താൻ കഴിയാത്ത ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ സമ്മതിച്ച ഒരു ഉചിതമായ വിധത്തിൽ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ചെയ്യും, മിസ്റ്റർ അപിസക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു “തായ്ലൻഡ് ടേക്ക്ഓഫ് 2018” പോസ്റ്റ് ആതിഥേയത്വം ഇന്ന് സെമിനാർ.

കേന്ദ്ര ബാങ്ക്, സെക്ക, ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം ആന്റി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഓഫീസ് (അമ്ലൊ) ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയുടെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാധ്യതയുള്ള നടപടികൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ട് വിവാദമായ ഒരു ജോലി പാനൽ സജ്ജമാക്കാൻ ഒത്തു.

ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം ഒരു സ്രോതസ്സ് ജോലി പാനൽ ഉടൻ ഡിജിറ്റൽ നാണയങ്ങൾ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ചട്ടക്കൂട് കിടന്നു പറഞ്ഞു.

ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ചിഎസ് നിയന്ത്രിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ യാതൊരു സമവായം മികച്ച റെഗുലേറ്ററി നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് നിലവിലുള്ളതിനാൽ പരിഹരിക്കാം, ഉറവിടം പറഞ്ഞു.


രചയിതാവ്: റിച്ചാർഡ് അബെര്മംന്


 

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *