ജാപ്പനീസ് ക്രിപ്റ്റോ നിക്ഷേപകർക്ക് മുഖത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞില്ല 55% ലാഭം നികുതി

ജപ്പാനിലെ ദേശീയ നികുതി ഏജൻസി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഭരണം ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ച്യ് ട്രേഡുകളിൽ ലാഭവിഹിത ഒരു ഫോം എന്ന് “പലവക വരുമാനം,” നിക്ഷേപകർ ഇപ്പോൾ കാരണം ഫെബ്രുവരി വാർഷിക നികുതി ഫയൽ അവരുടെ ലാഭം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. 16-മാര്ച്ച് 15.

ഓഹരികൾ വിദേശ കറൻസിയിൽ ന് ടീം വ്യത്യസ്തമായി, ഏത് ചുറ്റും പേർവഴി ചെയ്യുന്നു 20 ശതമാനം, വെർച്വൽ പണം ലാഭം ജപ്പാന്റെ ലെവി നുമാണ് 15 ശതമാനം 55 ശതമാനം. മുകളിൽ തുക വാർഷിക വരുമാനം ആളുകളെ ബാധകമാണ് 40 ദശലക്ഷം യെൻ ($365,000).

സിംഗപ്പൂർ ഉൾപ്പെടെ ചില അധികാരപരിധിയിൽ വെർച്വൽ പണം ദീര്ഘകാല നിക്ഷേപം യാതൊരു ലാഭവിഹിത നികുതി കൂടി, ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ച്യ്-സമ്പന്നമായ നിക്ഷേപകരുടെ ഒരു പിടി ഇതിനകം ജപ്പാൻ വിട്ടു, കെന്ഗൊ മെകവ പറഞ്ഞു, ശിഒദൊമെ പങ്കാളികൾ നികുതി കോർപ്പറേഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്.

ജാപ്പനീസ് സർക്കാർ വരുമാനം ധനസമാഹരണ സാധ്യതയുള്ള നിർണായകമായിരിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ 40 ബിറ്റ്കോയിൻ എല്ലാ ട്രേഡിങ്ങ് ശതമാനം യെൻ നേരെ ചെയ്തു.

അതിനിടയിൽ, നികുതി ഏജൻസി ഒരു ജാഗ്രത ഇലക്ട്രോണിക് ട്രേഡിങ്ങ് നിലനിർത്തുന്നുവെന്നോ ടോക്കിയോ ഒസാകാ യിലുള്ള ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ച്യ് നിക്ഷേപകർ ടീമുകളിൽ ഒരു ഡാറ്റ ബേസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.


രചയിതാവ്: സാറ ബെയർ


 

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *