وزیر دارایی هلند: بیت کوین نیاز به یک آزمون برای تصویب

وزیر مالیه برای هلند, Hoekstra و زیتون, می خواهد به موقعیت هلند روشن در ارز رمزنگاری, در چند هفته آینده.

Hoekstra و افکار جمعی ما اعلام،’ رفتن در مسیر آن است که مطلوب, اما که نیاز به آزمون. همین امر به احتمال ممنوعیت, وزیر گفت.

برخی از احزاب خانه پایین تر اقدامات تقاضا در برابر cryptocurrency به و او امیدوار است تا قادر به اطلاع مجلس از نتیجه یافته های خود را, و آزمون, در چند هفته آینده.

Hoekstra و یک هشدار در مورد بیت کوین را صادر کرده است: “فکر می کنم قبل از شروع.”


نویسنده: ریچارد Abermann