Sgwâr Arian ehangu nodweddion masnachu Bitcoin i bob defnyddiwr

Sgwâr yn cyfoedion-i-cyfoedion talu app o'r enw Arian Square, sydd yn app masnachu Bitcoin, bellach ar gael i bob defnyddiwr (ac eithrio'r rhai yn Efrog Newydd, Georgia, Hawaii, neu Wyoming). Defnyddwyr y gallu i brynu a gwerthu Bitcoin ddefnyddio pa bynnag ddull talu y maent wedi ynghlwm wrth y app.

Gall defnyddwyr brynu hyd at $10,000 gwerth o Bitcoin wythnos yn ogystal â blaendal rhag gyfeiriadau eraill.

Bitcoin Defnyddiwr yn cael eu dal gan Square, sy'n golygu eu bod yn cael eu clymu at eich cyfrif ac nid dyfais. Er nad yw hyn o reidrwydd y gorau ar gyfer diogelwch mae'n bendant yn well ar gyfer y defnyddiwr ar gyfartaledd sy'n gallu anghofio eu cyfrinair neu golli eu ffôn ac yn dal yn gallu adennill eu darnau arian

Mewn datganiad a roddwyd i TechCrunch dywedodd y cwmni:

"App Arian rhoi grym i bobl sydd â mynediad at y system ariannol, ac mae ein cwsmeriaid wedi dangos diddordeb mewn syml, ffordd hawdd mynd atynt i brynu a gwerthu Bitcoin. Drwy ein cynllun peilot, rydym wedi dysgu llawer am sut y gallwn wneud y profiad hwn gyflymach ac yn haws ac rydym yn edrych ymlaen i ehangu ei argaeledd. "- Llefarydd Sgwâr


Awdur: Sara Bauer